The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Chen Tilan 沈体兰

Jiangsu 1897 Educator

Chen Zhenzhong 陈震中

Henan 1926 Politician

Feng Xuefeng 冯雪峰

Zhejiang 1903 Poet

Kui Yanfen 蒉延芬

Zhejiang 1883 Industrialist

Liu Xiao 刘晓

Hunan 1907 Politician

Luo Shuzhang 罗叔章

Hunan 1907 Politician

Qiu Wenkui 邱文奎

Tang Guifen 汤桂芬

Shanghai 1918 Politician

Wu Kejian 吴克坚

Hunan 1900 Politician

Zhu Junxin 朱俊欣

Jiangsu 1912 Politician