The Common Program of the People's Republic of China 1949-1954

Bu Ke 布克

Shandong 1915

Cai Shufan 蔡树藩

Hubei 1905

Ceng Ke 曾克

Henan 1917

Gao Shuxun 高树勋

Hebei 1898

Liao Yunzhou 廖运周

Anhui 1903

Liu Bocheng 刘伯承

Sichuan 1892

Ma Ning 马宁

Henan 1922

Qian Xinzhong 钱信忠

Jiangsu 1911

Teng Daiyuan 滕代远

Hunan 1904

Wei Xiaotang 卫小堂

Shanxi 1927

Yang Lisan 杨立三

Hunan 1900

Zhang Nansheng 张南生

Fujian 1908